یه زره از بدبختی ای که همین الان اومد سرم بتون بگم -_-

دیدم که معلم فارسی کلی عکس داره میفرسته تو گروه که زیرش نوشته همه انشاهابدون اسمه :/

از اول بگم که قرار بود یه انشا برا روز مادر بنویسیم......

بعدش قرار بود با camscanner عکس بگیریم بفرستیم که چاپش کنن صحیح کنن *-*

منم گرفتم و فرستادم

الان داشتم اون برگه های بی اسم و نگاه میکردم و خیلی متاسفانه دیدم منم توشون هستم :////

انگار یادم رفته بود اسم بنویسم 😭

و اینکه بگذاریم و نوشته بودم بذاریم :/

و زیرش برام نوشت خوش خط بنویس :/💔

اخ قلبم -_-

گند زدم به تمام معنااااا

ولیی.....

همین الان فهمیدم  تنها کسی که توی کلاسمون دوستم اون هم بدون اسم بود *-*

پس ولش :)))💕

هیچی به هیچی نمیرسه...

به نظرتون این نمره ها تو اخرت ما بدرد میخوره؟؟؟

من که همچین فکری نمکنم !