یه توصیه : اپلیکیشن این بازی رو نصب نکنید چون برای هیچکس بالا نمیاد و فقط نتتون برای دانلود کردن حروم میشه

نحوه ی بازی :

1. وقتی وارد سایت این بازی شدید خودکار زبانش انگلیسیه (زبان فارسی نداره) . اگر خواستید تغیرش بدین اینجاس زبانش:

2.برای شروع بازی اینجا میزنید.

3. وقتی مرحله ی قبل رو انجام دادید این لیست براتون میاد .

این پارت یکه .پارت دوم هم تا چند روز دیگه میاد .

اینم لینک بازی : 

https://en.akinator.com/